Showing all 2 results

Judit är född 2007. Hon tycker att alla djur är lika bra. På fritiden spelar hon fiol. Hennes favoritmat är Tomkagaj.